Geegie, 25
Status ไม่ต้องการผู้หญิงสวย ไม่ต้องการผู้หญิงรวย แต่ต้องการผู้หญิงที่ขยันทำงาน ซื้อสัตย์ รู้จักพอ ไม่หักหลัง ถ้าเจอจะรักและรักษาอย่างดี
personal info
    Show more
Photos
Likes
Friends