Sarah, 33
sariling impormasyon
    • Bansa, Lungsod:  Nigerya, Ekiti
    • Kasarian:  Babae
    Magpakita pa
Mga Like