Locomate, 44
Giới thiệu Living in CA, visiting Dubai A typical Dragon Pisces with an impact of a Gemini. Kind heart, romantic and caring. Knows well how to take care of a decent princes ... Good friends are always adorable
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Các Tiểu Vương Quốc A-rập Thống Nhất, Dubayy
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích