Kasine, 39
Status ต้องการคนที่พร้อมรับเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเค้า.พร้อมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกัน.
About รัก..คือสิ่งที่เราปราถนา. แล้วจะมีมั้ย?หรือความรักเป็นสิ่งที่คนจินตนาการกันเอาเอง.
personal info
    Show more
Photos
Likes
Friends