Jordie, 18
sariling impormasyon
    • Bansa, Lungsod:  United States, Minnesota
    • Naghahanap ng:  Dating
    Magpakita pa
Mga Like