Huy, 26
Status sợ yêu..thích chơi game tìm người kéo rank chung
About không đẹp trai nên hơi chai mặt 1 tý nghề nghiệp thì đa nghề nghề cuối cùng là về quê làm nông nên giờ còn lông bông => tìm người thích nông nghiệp
personal info
    Show more
Photos
Likes