Emyle, 19
Giới thiệu Trying to become an art major, I love animation. I quote way too many vines, and I gently roast my friends. I enjoy dad jokes even when i know they aren't funny. I'll beat you at mario kart everytime. adrenaline junkie. Be my partner in crime?
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Sparks
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn