Keith, 56
Giới thiệu i believe friendship honesty , faith in God is the key. to relation ship. single Widower my pastor of a church looking for someone local that we can become friends and enjoy each other’s company
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Millen
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn